Híreink

 

PÁLYÁZATI EREDMÉNYHIRDETÉS

Szurmay induló

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár pályázati kiírást tett közzé 2017 júniusában egy új magyar induló zenemű megírására a hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára.

A pályáztató várta mindazok jelentkezését, akik konkrét zenei elképzeléssel rendelkeznek a Magyar Honvédség nagy múltú katonai alakulatának hagyományos díszmenet indulójának zenei megjelenítésére. A pályázatok feladásának határideje 2017. november 30-a volt.

A hivatalos postai kézbesítési határidők betartását követően a pályázati bizottság 2017. december 8-án vette sorrendbe a beérkezett 15 pályaművet és kezdte el értékelését.

A zsűri elnöke Baráth Ernő ezredes, dandárparancsnok, tagjai Csizmadia Zsolt ezredes, MH főkarmester, Dohos László ezredes, Liszt-díjas nyá. főkarmester, Szabó Ferenc művésztanár, karmester, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség Elnöke valamint Kovács Tibor alezredes, MH Központi Zenekar karmestere.

A bizottság döntéshozatalában a pályázatok értékelésekor kiemelt szempont volt a zenei anyag eredetisége, az indulóktól elvárt zenei stílusok és formai követelmények betartása, a zenemű aktualitása, netán különössége, amellyel azonban a művek egy része adós maradt. Rendkívül sokszínű és változatos színvonalú volt a beérkezett zeneművek, de viszonylag könnyen jutott egyezségre a pályázatot elbíráló bizottság. A Szurmay induló pályázatának zsűrije a fentiek alapján az alábbi döntést hozta:

1. díjat nyert: Kapi Horváth Ferenc

2. díjat nyert: Radócz Miklós

3. díjat a bizottság nem adott ki

 

Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük valamennyi pályázó részvételét.

 

A nyertes pályamű bemutatásra kerül a Magyar Honvédség Központi Zenekar tolmácsolásában egy gálahangverseny keretében.