Magyar Katonazene Napja 2019.

 

A Magyar Katonazene Napja 2019.

A magyar katonazenei szakma hagyományos keretek között ünnepelte fegyvernemi napját, amelynek központi rendezvénye az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárnál kezdődött. A laktanya szoborparkjában Kovács István őrnagy, a Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar karmestere osztotta meg ünnepi gondolatait a résztvevőkkel. „Mi katonazenészek egy olyan hivatás képviselői vagyunk, akik szolgálatuk során elsősorban művészetünkkel járulunk hozzá a haza védelméhez, akik a társadalom számára legemlékezetesebb módon, a zene nyelvén fogalmazzuk meg a hazaszeretet, a hazáért tenni akarás és elhivatottság érzését” – fogalmazott, majd felidézte ifj. Lehár Ferenc, az egyik legkiemelkedőbb katonakarmester, a magyar katonazene emblematikus személyiségének életútját. Mint mondta: ifj. Lehár Ferenc és a hozzá hasonló elődök – Fricsay Richárd, Figedy Fichtner Sándor vagy Borsay Samu – életútja és munkássága nagy felelősséget ró a mai katonaművészek vállára, a magyar zenei hagyományok ápolása terén.

Képen Fricsay Dobai Márta és férje Dobai Lajos

A Fricsay-család képviseletében Fricsay Dobai Márta – id. Fricsay Richárd unokája – köszöntötte az egybegyűlteket, és kifejezte nagyrabecsülését nagyapja emlékének ápolása kapcsán. „Önök, zenészek lehetővé teszik számunkra, hogy a szívünkkel halljunk, amikor a kompozícióban rejlő reményeket, szeretetet és bánatot közvetítik a hallgatóknak” – mondta. A laktanyai megemlékezés Fricsay Richárd alezredes szobrának megkoszorúzásával zárult.

A szakmai nap a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében folytatódott, ahol Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere úgy fogalmazott: az emberiség kultúrájának egyik legfontosabb értéke és létének üzenete a zene iránti igény és annak művelése. Ami évezredeken keresztül alakította és gazdagította társadalmi kapcsolatainkat és mindennapi életünket. „A magyar katonazene hosszú utat járt be a kezdeti hadizenétől az első önálló magyar katonazenekar megalakulásán át egészen napjainkig. Továbbra is építve az elődök által megalapozott szakmaiságra és értékekre, képes újraértelmezni és bizonyítani azt, hogy a zenei kultúra megjelenítése és képviselete továbbra is fontos tevékenység az újra modernizált Magyar Honvédség életében” – mondta ünnepi gondolataiban az ezredes.

 

Az elismerések átadását követően Jakab Gedeon nyugállományú alezredes, a Magyar Honvédség Zeneművészeti Szakközépiskola nyugállományú igazgatója Volt egyszer egy növendékiskola címmel tartott szakmai szimpóziumot. Az előadás felvezetéseként az ünnepség résztvevői megtekinthették a Kiből lesz a nagydobos c. zenés dokumentumfilmet, amely az egykori zenenövendék iskola működését mutatta be. Jakab Gedeon nyugállományú alezredes vetített képes előadással állított emléket az iskola 40 éves sikeres működéséről.

A szakmai szimpózium után a résztvevők megtekinthették a Budapest Helyőrség Zenekar ünnepi műsorát Baczkó István őrnagy és Nagy Zsolt százados karmesterek vezényletével.

A hivatalos program a HM HIM díszudvarán ért véget, ahol a haza szolgálatában elesett katonazenészek emléktábláját koszorúzták meg a résztvevők.

A szakmai nap ünnepi állófogadással zárult, ahol bemutatásra került az egyesület által kiadott Hangász c. katonazenei újság is. A fegyvernemi nap szervezése és lebonyolítása az MH Főkarmesteri Iroda, valamint a Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület közös eredményes munkáját dicséri.

Képek: Honvédelem.hu

 

 

This entry was posted in Hírek. Bookmark the permalink.