Egyesületünk

Egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy a magyar katonazene kulturális és szellemi örökségét megőrizze, hagyományait ápolja, valamint sok száz éves történetét és neves személyiségeinek munkásságát kutassa, népszerűsítse.
A társadalmi szervezet létrehozója a Magyar Honvédség Központi Zenekar tagsága volt, amely 2000 augusztusában az első közgyűlés összehívásával kezdeményezte a szervezet hivatalos bejegyzését.
Egyesületünk a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok alapján működik, és a közgyűlés által jóváhagyott éves program alapján 5 fős elnökségi testület szervezi és irányítja az egyesület szakmai és pénzügyi tevékenységét.
Egyesületünk taglétszáma jelenleg 60 fő.

Sárosi Péter szds.

Elnök – Chairman – Sárosi Péter

Orth Gábor

Titkár – Secretary – Orth Gábor

Bélavári Péter

Pénztáros – Treasurer – Bélavári Péter

Orthné

Elnkségi tag – Board Members Orthné Gábor Ildikó

Tóth Zoltán

Elnökségi tag – Board Members – Tóth Zoltán