Magyar Katonazene Napja 2020.

A magyar Katonazene Napja 2020.

 

„Zengj nekünk dalt; hangok nagy tanárja,
És ha zengesz a múlt napiról,
Légyen hangod a vész zongorája,
Melyben a harc mennydörgése szól,
S árja közben a szilaj zenének
Riadozzon diadalmi ének
.”                                   

                                     Vörösmarty Mihály

 

     Az ünnepek és a megemlékezések mindig kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy az ember kilépve a hétköznapok egyhangúságából vizsgálja meg helyét és szerepét a világban, és az elért eredmények tükrében fogalmazza meg jövőképét. A fegyvernemi napok megtartása is éppen azt a nemes célt szolgálják, hogy a Magyar Honvédség szerteágazó katonai hivatásai büszkén mutatkozzanak meg a széles társadalmi nyilvánosság előtt, és adjanak hírt szakmájuk történetéről, szeretetéről az emlékezés méltóságával.

A katonazenészek egy olyan hivatás képviselői, akik szolgálatuk során elsősorban művészetükkel járulnak hozzá a haza védelméhez. A társadalom számára a legérzékletesebb módon a zene nyelvén fogalmazza meg a hazaszeretet, valamint a magyar katonák a hazájuk védelméért érzett mély elkötelezettségének érzését.

A magyar katonazene története sok évszázados zenei és katonai szolgálatra tekint vissza. A magyar hadi muzsikusok korai elnevezése a „Hangász” volt, akik aktív részesei voltak nemzetünk nagy történelmi eseményeinek. A sereg élén jelzőkürtösként vagy dobosként szólították harcba a küzdő feleket, harci eltökéltséget és reményt keltve a harctereken, vagy emelték a közösségi-társadalmi események rangját és fonódott össze a haderő hétköznapjaival és ünnepeivel. A katonazenész hivatás, az évszázadokon átívelő szolgálata során kísérte végig a katona minden napját az ébresztőtől a takarodóig, adott hitet és reményt a háborúk poklában, és zárta le méltósággal az emberi életpályát. Mindez a katonaéletet egyik legszebb zenei megnyilvánulása, amely méltó módon állít emléket a magyar honvédelem évszázados erőfeszítéseinek.

A Magyar Katonazene Napja fegyvernemi ünnepség központi szimbolikus alakja ifj. Lehár Ferenc katonakarmester, világhírű operett szerző, kinek élete és munkássága a bizonyíték arra, hogy az elődök által kijelölt szakmai út mindmáig példaképként állhat napjaink katonamuzsikusai előtt.

Általában az ünnepek a múltra való emlékezés a jelenben, de egyben egy reménnyel teli fohász a jövő felé azzal az üzenettel, hogy egy közösségnek van hite a jövőben. A katonazenészek fegyvernemi ünnepe is arra a nemes célra hivatott, hogy ezzel egy közösséget alkotó és megőrző erőt teremtsen a szakmában dolgozók számára.

Sárosi Péter százados, zenekarvezető

This entry was posted in Hírek. Bookmark the permalink.