Magyar Katonazene Napja 2015.

Névtelen-1

Lehár Ferenc zeneszerző és katonakarmester születésének 145. évfordulóján, április 30-án ünnepelték a Magyar Katonazene Napját. A központi rendezvényen részt vettek a Magyar Honvédség katonazenekarainak karmesterei, karmester-helyettesei, valamint aktív és nyugállományú zenészei.

Koszorúzási ünnepség – Petőfi Sándor laktanya, Budapest

A fegyvernemi ünnepség az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárnál kezdődött, ahol a laktanya szoborparkjában megkoszorúzták id. Fricsay Richárd, egykori karmesternek és főzeneigazgatónak, a magyar katonazene emblematikus személyiségének szobrát. Az ünnepélyes katonai tiszteletadással megtartott koszorúzási ünnepségen megjelent Piros Ottó ezredes megbízott parancsnok, Csizmadia Zsolt ezredes, MH főkarmester, Dohos László nyugállományú főkarmester Liszt – díjas karmester. Névtelen3

A Himnusz elhangzását követően Balázs Attila őrnagy, az MH Tata Helyőrségi Zenekar karmestere mondott ünnepi beszédet, méltatva a katonazenei hivatást és az egykori elődöket a neves katonakarmesterek és zenészek munkásságát.

 

Az emlékműnél koszorút helyezett el a vitéz Névtelen-1Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nevében Piros Ottó ezredes, megbízott parancsnok, a magyar katonazenei szakma nevében Csizmadia Zsolt ezredes, MH főkarmester és Kovács Tibor alezredes, MH Közpnti Zenekar karmestere, valamint a Fricsay Richárd katonazenei Hagyományőrző Egyesület nevében Sárosi Péter százados és Héjasi László nyugállományú törzszászlós.

Ünnepi Állománygyűlés

A fegyvernemi ünnepség a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében Ünnepi Állománygyűléssel folytatódott, amelyen megjelent Piros Ottó ezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár megbízott parancsnok, Budapest Helyőrség Parancsnoka, Dr. Horváth Csaba ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok helyettese, Mucsi István ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Híradó Informatikai és Információvédelmi Főnökség, híradó és informatikai főnöke, Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség Főkarmestere, valamint Dohos László nyá. ezredes, a Magyar Honvédség nyugállományú főkarmestere, Líszt –díjas karmester. A Himnusz eléneklése után felolvasásra került Hende Csaba Honvédelmi Miniszter és dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök köszöntő levele.

Névtelen-8

Ünnepi állománygyűlés a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Honvéd Katonazenészek!

 A nagy Lehár Ferenc születésnapján ünnepeljük közösségeteket. A hivatást, amelynek eredete a homályba vész, s amely nélkül mióta világ a világ nem volt és nem lesz hadsereg. Szolgálatotok rendkívül értékes a Magyar honvédség számára! A fontos napokon a zene segítségével a sereg lelkét jelenítitek meg: emelitek az ünnep fényét,

méltóságot adtok az emlékezésnek és a gyásznak, a tiszteletadást erőteljessé, a parkban eltöltött vasárnap délutánt pedig derűssé teszitek. A diplomáciai protokoll „első vonalában” járultok hozzá az ország megjelenéséhez. Nemzetközi fesztiválokon a zene nyelvén beszéltek arról, hogy milyen a magyar honvéd: miben más és miben ugyanolyan, mint a világ összes katonája. Elkötelezett szolgálatotokkal, fegyelmezettségetekkel, mesterségbeli tudásotokkal barátokat szereztek a honvédelem ügyének és a Magyar Honvédségnek.

Honvédek!

Hivatásuk ugyanazt várja el a katonazenészektől, mint mindenki mástól a honvédségben: fejlődjenek szakmájukban egyénileg és közösségileg. Köszönjük Nektek mindazt, amit eddig tettetek, s azt várjuk tőletek, hogy az eddigiek

szerint folytassátok!

Hende Csaba Honvédelmi Miniszter

Az ünnepi parancs felolvasását követően elismerések átadására került sor.Fucsku Sándor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka A Magyar Honvédség kötelékében, beosztásában huzamos időn át végzett lelkiismeretes, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, a Magyar Katonazene Napja alkalmából emléktárgyat adományozott Mike Krisztián törzszászlósnak a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar szólamvezetőjének, Füleki Gellért főtörzsőrmesternek a Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar zenészének, Nagyné Fejes Mónika főtörzsőrmesternek a Debrecen Helyőrségi Zenekar zenészének, Virág Pál törzsőrmesternek, a Veszprém Légierő Zenekar zenészének. Az elismeréseket átadta Mucsi István ezredes.

Névtelen-5

Mucsi István ezredes elismerést ad át Mike Krisztián törzszászlósnak

Bozó Tibor dandártábornok, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Parancsnoka beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, a Magyar Katonazene Napja alkalmából dísztárgyat adományozott Kelemen Zoltán törzszászlósnak, a Szolnok Légierő Zenekar, zenész-szolgálatvezetőjének, valamint sorszámozott parancsnoki érmet adományozott Bagoly Miklós zászlósnak a Budapest Helyőrségi Zenekar, szólamvezetőjének. Az elismeréseket átadta Bozó Tibor dandártábornok.

Piros Ottó ezredes a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár megbízott parancsnoka munkakörében huzamos időn át végzett, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, a Magyar Katonazene Napja alkalmából színes MH BHD logóval ellátott pajzsot adományozott Bodon Ferenc törzszászlósnak, a Központi Zenekar szólamvezetőjének, Varga György törzszászlósnak, a Központi Zenekar szólamvezetőjének, Molnár Szabolcs zászlósnak, a Tata Helyőrségi Zenekar szólamvezetőjének, valamint Farkas János őrmesternek, a Kaposvár Helyőrségi Zenekar zenészének. Az elismeréseket átadta Piros Ottó ezredes.

Csizmadia Zsolt ezredes  a Magyar Honvédség Főkarmestere A magyar katonazene területén végzett kiemelkedő művészeti munkássága elismeréséül, a Magyar Katonazene Napja alkalmából emléklapot és könyvet adományozott Ritter Csaba törzsőrmesternek, a Szentendre Helyőrségi Zenekar zenészének. Az elismerést átadta  Csizmadia Zsolt ezredes. Az elismerések átadását követően az ünnepi állománygyűlés a Szózat elhangzásával ért véget.

Katonazenei szimpózium

Névtelen-11

Csizmadia Zsolt ezredes

Ezt követően a szakmai szimpózium keretében Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere köszöntötte a katonazenészeket szerte az országban és beszédében megemlékezett az immár hagyománnyá vált fegyvernemi napról, valamint a jelen katonazenéjének előzményiről, s azokról az elődökről, akik a legtöbbet fáradoztak a katonazene magyarországi felvirágoztatásáért. Csizmadia ezredes hangsúlyozta: „A mi fegyvernemünk sajátos, ugyanakkor nélkülözhetetlen része a haderőnek. Hivatásunk rendkívül összetett feladatrendszerből áll, ahogyan honvédjeink is a feszes kiállású katona és az érzékeny művész ötvözetének tekinthetők.”

A szimpózium felvezetése után a 2015-ben fennállásának 30. évfordulóját ünneplő MH Veszprém Légierő Zenekarról tartott előadást Katona János alezredes, a zenekar karmestere, aki vetítéssel egybekötve ismertette a három évtized fontosabb eseményeit, kihívásait és eredményeit.

Névtelen-6

Katona János alezredes, karmester előadása

A szimpóziumot követően, egy rövid ünnepi hangversenyre  került sor, amelyen az MH Veszprém Légierő Zenekar előadásában elhangzott Várhalmi Oszkár: Béla Király indulója, Mint a szép híves patakra 42. református zsoltár, valamint Göndör József: Száll a gép – Légierő induló. Vezényelt Katona János alezredes, karmester.

Névtelen-7

Koszorúzási ünnepség

A fegyvernemi nap záró hivatalos programja a hazát szolgált elhunyt katonazenészek emléktáblájának megkoszorúzása volt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán. A Magyar Honvédség, Vizéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nevében: Piros Ottó ezredes, megbízott parancsnok, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetése nevében: Dr. Horváth Csaba ezredes, parancsnok helyettes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság nevében: Mucsi István ezredes Híradó és informatikai főnök, a Magyar Honvédség katonazenekarainak nevében: Csizmadia Zsolt ezredes a Magyar Honvédség főkarmestere és Kovács Tibor alezredes, a Központi Zenekar karmestere, a Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület nevében Sárosi Péter százados az egyesület elnöke és Héjjasi László nyá. törzszászlós, és végezetül az obsitos katonazenei egyesület nevében Fejes István nyugállományú őrnagy és Ravasz Jenő nyugállományú törzszászlós helyezték el koszorúikat az emlékműnél.

cikk_02

A katonazenekarok nevében koszorút helyez el Csizmadia Zsolt ezredes és Kovács Tibor alezredes

A koszorúzási ünnepség zenei kiszolgálója a MH Veszprém Légierő Zenekara volt Katona János alezredes, karmester vezényletével. A Magyar Takarodó fanfár jelét Toldi Miklós százados, karmester-helyettes játszotta.

A fegyvernemi nap a múzeum márványtermében Hangász újság elejemegtartott állófogadással és baráti találkozóval zárult, ahol bemutatásra került a 10. jubileumi Hangász – katonazenei szaklap.

 

 

 

 

 

 

Fotók: Honvédelem.hu – Dévényi Veronika és Singer Éva hadnagy

 

This entry was posted in Hírek. Bookmark the permalink.