Magyar Katonazene Napja 2016.

Média-2

   Riadó kürtök, harsogó trombiták, dobok pergése – évszázadok hosszú során változó sajátos fúvósmuzsika, amely keletkezése óta magában hordozza mindazt, amiért a zene a fegyverek társául szegődött. A magyar zene és hadtörténet megannyi emléket hordoz a fúvós hangszerek hadi felhasználásáról, amely tanúbizonyságot ad a katonazenei hivatás ősiségéről.

A hadi-muzsikusok sok évszázados zenei szolgálata méltó előfutára volt a XVIII. század Európájában a szervezett haderőkben felállított katonazenekaroknak, amelyek arculatot, tartást és nemzeti öntudatot adtak minden nemzeti hadseregnek. A hadsereg dobosai, trombitásai nem csak a csata hevében nyújtottak biztos kommunikációs pontokat a csatamezőn, hanem a lecsendesedett katonai táborokban reményt és hitet adtak a hazájukért küzdő katonáknak.

A magyar katonazenekarok a Habsburg monarchia alatt formálódott olyan zenei együttesé, amely már megalakulásakor magukban hordozták a magyar nemzeti öntudat és kultúra előtérbe helyezésének igényét és jelképezték a szabadság iránti elkötelezett vágyat.

A magyar katonazene történelmi léptékben is hosszú utat járt be, amikor 1896 – ban Magyarország hét honvéd-kerületében létrejöttek a zenekarok, és amelyek kiváló katonakarmesterek szakmai vezetése mellett kezdték el működésüket. A katonazene jótékony hatása hamarosan megmutatkozott az ország kulturális életében is. A vidéki városok kulturális életét tette színesebbé – főterek, kávéházak, színházak teltek meg a zenekarok előadásaira, és az állami és egyházi ünnepek zenei kiszolgálásával adtak méltóságot a közügynek. A katonazenekarok tömegkommunikációs szerepe ebben a korszakban vitathatatlan volt. Mind a mai napig kulturális missziós tevékenységének legfontosabb része, hogy a zene nyelvén fogalmazza meg a hazaszeretet és a nemzet védelméért érzett rendíthetetlen elkötelezettséget.

A fegyvernemi nap alkalmából köszöntsük a katonazenekarokat, amely sajátos fegyverneme a magyar haderőnek. A zenekarok személyi állománya kiválóan képzett, magasan kvalifikált tiszt és altiszt muzsikusokból áll, akik elhivatottan a zene eszközével állnak a haza szolgálatában. Zenei munkásságuk meghatározza a Magyar Honvédség ünnepeit és hétköznapjait. A katonai és nemzeti ünnepségek zenei kiszolgálásának alkalmával, valamint a katonai és a magyar zenei hagyományok ápolásakor mindig kiemelt cél és nemes küldetés a haderő minél szélesebb körben történő népszerűsítése és bemutatása.

A zenekarok muzsikusai a feszes kiállású katona és az elhivatott művész ötvözete, akinek az elvárt katonai és alaki feladatok mellett a kultúra benne a zeneművészet minél szélesebb körben történő terjesztése a fő célja. Mindez hitelesen csak úgy valósíthatja meg, ha a zenész a legmagasabb szinten tudja magát képezni és önmagát szinten tartani. Mindezen kívül, ha a szükség úgy hozza, akkor a katonazenészek mindenhol a legjavát képesek adni emberségüknek, tettrekészségüknek a haza és a magyar családok védelmében akkor, amikor az árvíz vagy a migrációs határhelyzet idején az ország különböző szegletére vezényelték.

A katonazenész fegyvernem egy sajátos, ugyanakkor nélkülözhetetlen része a haderőnek, amely értékteremtő szerepe vitathatatlan. Hinnünk kell abban, hogy Magyarország és annak, haderejének közös akaratából fenntartott zenekarok működésével az ország kultúrája és a katonai hagyományok sokat gazdagodik.

Álljon itt egy idézet  Kodály Zoltántól mottóul:

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (…) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”

Általában az ünnepek a múltra való emlékezés a jelenben, de egyben egy reménnyel teli fohász a jövő felé azzal az üzenettel, hogy egy közösségnek van hite a jövőben. A katonazenei fegyvernemi nap azzal a nemes célra  hivatott, hogy közösség alkotó és megőrző erőt teremtsen a katonazenei szakma számára. Amikor az ünnepség kereteiben a szakma megemlékezik az elődökről, akkor a jelen katonazenészei fejet hajtanak az elmúlt évszázadok magyar katonazenéje előtt is.

Sárosi Péter százados

MKN k

This entry was posted in Hírek. Bookmark the permalink.