Magyar Katonazene Napja 2015.

MKN2015 1-

 

Riadó kürtök, harsogó trombiták, dobok pergése – évszázadok hosszú során változó sajátos muzsika, amely keletkezése óta magában hordozza mindazt, amiért a zene a fegyverek társául szegődött. A magyar zene és hadtörténet számtalan emléket hordoz a fúvós hangszerek hadi célú felhasználásáról, amely sokszor a legendák ködébe burkolózva állít emléket a katonazene magyarországi történetének.

A hangszerek, hadászati célokra való felhasználásának jelentőségét  már az ókorban felismerték, hiszen a ritmikus hang élénkítő hatással volt a harcolókra, továbbá a legfontosabb hadi-jeleket, csapatmozgásokat tudta közvetíteni a harctereken. Ezzel a hangszer és használója kiemelt figyelmet és megbecsülést élvezett a haderőben, hiszen meghatározó kommunikációs szerepével a győzelem vagy a vereség eldöntője is volt egyben.  Így váltak a fúvós hangszerek és a dobok a történelem során a harc és a katonaélet szimbólumává és találhatjuk meg a háborút jelképező ábrázolásokon, művészeti alkotásokon a zászlók, fegyverek, ágyúcsövek szimbolikus társaságában. Szolgálatban végigkísérte a katona egész napját az ébresztőtől a takarodóig – a hit és remény zenei megtestesítője, sok esetben a végső emberi élet és sors végső lezárója is egyben.

A magyar honvédelem ezer éves történetének egyik tanúbizonysága a katonazenészek – hadi-muzsikusok speciális tevékenysége, akik a háborúk viharában nyújtottak biztos kommunikációs pontokat a csatamezőn, és adtak reményt és hitet a hazájukért küzdő magyar katonáknak a lecsendesedett katonai táborokban. Mindez a hazaszeretet legszebb zenei megnyilvánulása, amely méltó módon jelképezi a magyar honvédelem sok évszázados erőfeszítéseit.  A 21. századra a katonazenekarok egyértelműen a nemzeti hadseregek és az országok katonai és kulturális hagyományainak – szellemi értékeinek közvetítőjévé és kommunikációjának eszközévé váltak. Napjainkban nincs olyan nemzetállam, amely megengedheti magának, hogy lemondjon erről a speciális katonai alakulatról, amely tanúja volt országa történelmének, katonai valamint kulturális életének fejlődésének. Ez a szolgálat közel kétezer éve kezdődött és remélhetőleg még nagyon sokáig fog tartani.

 Köszöntsük hát a magyar katonazenét és katonazenészeket fegyvernemi napjukon. Hálával  és tisztelettel emlékezzünk meg az elődökről, akik lerakták a szakma alapjait, valamint továbbvitték és fejlesztették e nagyszerű hivatást. Természetesen nem feledkezhetünk meg fejet hajtani azon kollégák előtt akik már nem lehetnek közöttünk, akik becsülettel és tisztességgel szolgálták a hazát és a Magyar Honvédséget.

Sárosi  Péter százados, MH Központi Zenekar, zenekarvezető

MKN 2015 meghívó kk

Várjuk minden kedves meghívott vendégeinket és katonazenész kollégáinkat a Magyar Katonazene Napja 2015. fegyvernemi ünnepségsorozatára. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges a helyszínekre való belépés miatt.

Regisztráció: Sárosi Péter: +36/20 533-5671

MKN2015kk

Együttműködő partnerek:

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár,

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

A Hangász – katonazenei újság X. évfolyamának 10. száma erre az alkalomra készül el.

 

This entry was posted in Hírek. Bookmark the permalink.